ฟังการบรรยาย การปลูกปะการัง และปล่อยปู  ดูการอนุรักษ์เต่า

DSC00083 DSC00086 DSC00093 DSC00094 DSC00096 DSC00097 DSC00098 DSC00099 DSC00107 DSC00108 DSC00109 DSC00112 DSC00116 DSC00134 DSC00135 DSC01855 DSC01857 DSC01859 DSC00077 DSC00078 DSC00079 DSC00081

ฟังบรรยายที่ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกฯ

DSC00031 DSC00033 DSC00034 DSC00036 DSC00038 DSC00052 DSC00053 DSC00010 DSC00012