1. ส่วนปก สารบัญ คำนำ.สาระสำคัญ
2. ส่วนที่ 1
3. แผนผังปี 61
3. ส่วนที่ 3 (ปก)
5. รวมแผนบุคลากร แผนพื้นฐาน
8. ส่วนที่ 4 การนำแผนสู่ปฏิบัติ
9. ภาคผนวก ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลฯ
10. จุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(นายธีระเกียรติ) ปรับ10มค59 (4)
11. ภาคผนวก อักษรย่อ
12.Image13.Image