ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ

DSC01993 DSC02000 DSC02002 DSC02015 DSC02016 DSC02023 DSC02031 DSC02037 DSC02045 DSC01932 DSC01936 DSC01937 DSC01948 DSC01949 DSC01950 DSC01951 DSC01953 DSC01955 DSC01956 DSC01957 DSC01960 DSC01964 DSC01974 DSC01976 DSC01978 DSC01985 DSC01988 DSC01992DSC02049