การประชุมหารือสร้างการรับรู้เครื่องมือ TI Foresight แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอาชีวศึกษา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่นี่

http://gg.gg/dvu29