การประชุมโครงการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก ๑ โดยมีนางสาวนิติยา หลานไทย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ