การประชุมโครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวนิติยา หลานไทย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ