กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 02 เมษายน 2565 18
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการขับเคลื่อนฯ 10 มีนาคม 2565 104
การประชุมคณะทำงานวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการตัดสินใจศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ 07 มีนาคม 2565 85
การประชุมสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ สนย.สป. ที่เชื่อมโยงกับการทำงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 22 กุมภาพันธ์ 2565 173
การประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 12 กุมภาพันธ์ 2565 115
การจัดการความรู้ สนย.สป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 กุมภาพันธ์ 2565 60
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 12 กุมภาพันธ์ 2565 57
ประชุมมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 29 ธันวาคม 2564 174
งดการให้และการรับ 22 ธันวาคม 2564 30
รายงานสรุปผลโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร (ภาคเหนือ) 09 เมษายน 2564 1239
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔-๒๕๖๕ 09 เมษายน 2564 1491
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 02 เมษายน 2564 1091
การประชุมปฏิบัติการจัดทำจุดเน้นการวิจัย 24 มีนาคม 2564 1082
ประชุมเตรียมความพร้อม ศธ. สัญจร 17 มีนาคม 2564 581
การประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วไทย 16 มีนาคม 2564 475