การประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วไทย