กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 02 เมษายน 2564 1099
การประชุมปฏิบัติการจัดทำจุดเน้นการวิจัย 24 มีนาคม 2564 1098
ประชุมเตรียมความพร้อม ศธ. สัญจร 17 มีนาคม 2564 591
การประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วไทย 16 มีนาคม 2564 486
โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานขั้นต้นของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 16 มีนาคม 2564 482
ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค และกลุ่มจังหวัดฯ 04 กุมภาพันธ์ 2564 833
การประชุมทบทวน และปรับปรุงเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ 04 กุมภาพันธ์ 2564 698
การประชุมมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 04 กุมภาพันธ์ 2564 735
ประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสป. 04 กุมภาพันธ์ 2564 832