คุณอยู่ที่นี่ : ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
หน้าหลัก ออก
ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
 
คำนำหน้าชื่อ  
ชื่อ  
นามสกุล  
เพศ  
หน่วยงานในสังกัด สป.  
หน่วยงานอื่น/ประชาชนทั่วไป    (กรณีไม่สังกัดหน่วยงานใดให้ระบุว่าประชาชน)
อีเมล์  
โทรศัพท์มือถือ  
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน    (กำหนดไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร)
ยืนยันรหัสผ่าน  
     
      

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 8 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 6285638-9 โทรสาร 02 2819413